Tuesday, March 1, 2016

Uppgift, onsdagen den 2 mars till svenskan

Basgrupper för boksamtal

Kursiverade personer är observatörer idag:

1. Caroline och Natacha (De förklädda flickorna i Kabul)
2. Hanna, KimElviraSaman, Simon (438 dagar)
3. HampusMattias, Rebecka, Adam, Anton (438 dagar)
4. JakobHenrikAlex, Harald (Zinkpojkar)
5. JeffJonatan, Erik, Max, Anders (Zinkpojkar)
6. AlfredLudwig, Albin, Isak, Ali (Zinkpojkar)

Observatörens roll

Observatören ska inte delta i diskussionen utan lyssna och anteckna vad resten av gruppen säger. Det gäller att observatören är uppmärksam och får med det värdefulla som de andra lyfter fram. Anteckningarna fungerar som resurs för de fortsatta samtalen samt för skrivandet av analysen. Endast observatören har tillgång till dator under basgruppsmötena.

Arbetsgång i gruppen

Kör två varv:
Jag lade märke till...
Det fick mig att tänka/undra...

Följ upp de två specifika frågor om formen ni formulerade förra gången

Välj två nya saker att fokusera på till det sista basgruppsmötet i nästa vecka

Titta tillsammans på och diskutera vilken av de två uppgifterna ni vill välja till er slutuppgift. Jag har delat uppgifterna med er. Alla i gruppen behöver inte välja samma uppgift utan ni väljer den ni tycker är mest intressant.

No comments:

Post a Comment