Monday, February 29, 2016

Freds- och konfliktkunskap 29/1

Nytt tema: svensk utrikes- och säkerhetspolitik!

Idag ska vi lyssna på Margot Wallström som inleder den utrikespolitiska debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration.

Riksdagen.se: Utrikespolitisk debatt 160224 (WebbTV)

Regeringen.se: Utrikesdeklarationen  (text) - för er som vill följa med i texten och för analysen.


Grupp 1: från första "Herr/fru, ärade ledamöter" till det andra
Adam, Harald, Alex och Rebecka
Sveriges utrikespolitik ska i denna tid av både hopp och förtvivlan vara aktiv, orädd och konstruktiv.) 
samt från det nionde "Herr/fru talman, ärade ledamöter "till slutet
FN-stadgan slår fast att det är "vi – de förenade nationernas folk" – som ska rädda kommande släktled undan krigets gissel.

Grupp 2: från det andra "Herr/fru, ärade ledamöter" till det tredje
Gökcan, Ludwig, Isak och Saman
Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast.

Grupp 3: från det tredje "Herr/fru, ärade ledamöter" till det fjärde
Albin, Hampus och Jeff
EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena.

Grupp 4: från det fjärde "Herr/fru, ärade ledamöter" till det femte
Kim, Alfred och Natcha
Regeringen välkomnar FN:s ansträngningar att nå en uppgörelse i Cypernfrågan.

Grupp 5: från det femte "Herr/fru, ärade ledamöter" till det sjätte
Erik, Suat och Hanna
I Nordafrika ger regeringen ökat stöd till FN-processen om Västsahara. 

Grupp 6: från det sjätte "Herr/fru, ärade ledamöter" till det sjunde
Jonatan, Henrik och Ali
Sveriges mångåriga erfarenheter av fred, jämställdhet och internationell solidaritet har skapat en nyfikenhet kring vårt land och det vi står för.

Grupp 7: från det sjunde "Herr/fru, ärade ledamöter" till det åttonde
Mattias, Simon och Max
I en tid av globala hot krävs globalt samarbete.

Grupp 8: från det åttonde "Herr/fru, ärade ledamöter" till det nionde
Anders, Elvira och Adrian
Respekt för folkrätten är grundläggande.

No comments:

Post a Comment