Wednesday, June 1, 2016

Freds- och konfliktkunskap 1/6

Dagens tema är utvärdering

A) Utvärdering av antingen Analys av reportageboken eller Uppgiften om fredsbyggande

1)  Öppna ett mail till Karolina, skriv antingen "Reportagebok" eller "Fredsbyggande" i ämnesraden.

2) Svara på följande frågor i mailet

I Vad tyckte du om uppgiften? Varför tycker du det? Ska jag använda den nästa år? Vad behöver förbättras/förändras i uppgiften för att den ska bli bra?

II Var du nöjd med din insats? Varför eller varför inte?

III Tyckte du att bedömningen var rättvis?  Varför eller varför inte? Motsvarade det vad du förväntat dig när du tänker på hur mycket (eller lite) arbete du la ner?

IV Fick du några kunskaper eller insikter för framtiden genom denna uppgift? Vilka? Varför eller varför inte?


B) UTV5


C) Eget arbete i följande prioritetsordning: gymnasiearbete, freds- och konfliktkunskap, kriminologi 


No comments:

Post a Comment