Wednesday, January 8, 2014

Utvärderingsfrågor

De här frågorna är gemensamma för alla kurser i era utvärderingar. Jag skulle vilja att diskuterar hur ni brukar tolka frågorna och hur ni resonerar när ni svarar på dem.

När jag sedan ber er, skulle jag vilja att ni enskilt besvarar frågorna utifrån vad du tycker om kursen så här långt. För att hjälpa minnet på traven kan du titta under taggen "svenska" i bloggen för att se vad vi har gjort.


No comments:

Post a Comment