Thursday, January 16, 2014

Repetition recension!

Lektionsmål: repetera recension

Mentimeter

Det här var kunskapskraven som testades när ni skrev recension:

E

Eleven kan skriva en recension som är sammanhängande och begriplig samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

C

Eleven kan skriva en recension som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.

A

Eleven kan skriva en recension som är sammanhängande, begriplig och väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Viktiga dokument

Det här var checklistan ni skulle använda för att kolla av er text innan i lämnar in den!
Litterära termer ni ska kunna använda
Även dessa recensionerna kommer att publiceras som QR-koder på böckerna i Mediateket.
Läs dels i er recension, och dels i responsdokumentet den respons ni fått där!

No comments:

Post a Comment