Tuesday, January 28, 2014

Flytta hemifrån 2

Det är sommaren 2016. Du är färdig med skolan och har fått ditt första riktiga jobb. Du är på väg att flytta hemifrån.

1) Kopiera innehållet i det delade dokumentet "Flytta hemifrån 2" och klistra in det i ett nytt dokument som du kallar "Flytta hemifrån 2 Förnamn". Dokumentet ska ligga i din samhällskunskapsmapp.

2) Gör färdigt "Flytta hemifrån 1"

3) Jobba med "Flytta hemifrån 2"

Källor
a) Flytta hemifrån 1

2) Koll på pengarna (broschyr)

3) Konsumentverket: Privatekonomi - välj kostnadsberäkningar till vänster

4) Konsumentverket: Före köp och Efter köp

5) Reflex plus sidorna 215 - 223, och 204 - 205

6) Rätten och samhället sidorna 71-74

7) Malmö kommuns konsumentrådgivning
No comments:

Post a Comment