Thursday, January 23, 2014

Frågor till bildanalys för Amerikanska Revolutionen1. Beskriv bilden. Vad ser du?

• Vad föreställer bilden?
Är det till exempel ett landskap, ett porträtt, en
interiör, en historisk händelse, eller vad?

• Om konstverket innehåller människor, hur skildras personerna?
Vilka relationer har de till varandra? Är det skillnad i hur kvinnor och män eller flickor och pojkar skildras? Hur skildras barn respektive vuxna i bilden?

• Beskriv blickarna. Vem tittar på vem och vad får det för betydelse för hur du uppfattar de avbildade? Tänk även in din egen blick – vad spelar den för roll?

• Beskriv miljön. Vad spelar den för roll? Är den dramatisk, lugn, trollsk, kall, varm? Motivera vad det är i bilden som får dig att uppleva den på detta sätt.

• Jämför med idag! Skulle situationen på bilden kunna utspela sig i dagens värld?2. Bildens syfte och sammanhang


• Varför gjordes bilden tror du? Skulle den påverka och förändra människors uppfattning och beteende eller var den i första hand något vackert att se på?
Var den något som skulle få betraktarna att drömma sig bort? Skulle den kittla fantasin, uppröra eller kanske bekräfta någons status?

• Vilket budskap har konstverket? Motivera din åsikt!

• Engagerar konstverket dig? Beskriv vilka känslor och motivera varför du känner som du gör


• Tycker ni olika? Varför?

http://historyproject.ucdavis.edu/marchandslides.bak/12772.jpg


No comments:

Post a Comment