Monday, January 27, 2014

Måndag - svenska - SLANG

http://www.ne.se/ur/program/165425

Länk ovan är till programmet om slang

Frågor:

1. Vilken roll spelar slang i samhället?
2. Vad betyder slang för dig?
3. Beskriv din egen användning av slang.


No comments:

Post a Comment