Wednesday, January 29, 2014

Inställda lektioner - uppgifter

I morgon, torsdag, är engelskan och svenskan inställda. Ni ska i stället göra detta:

Engelska:

  • Du ska ha läst till s. 151 på fredag. 
  • Du ska ha förberett tre diskussionsfrågor på innehållet
  • Du ska ha tittat på egenskaperna vi antecknade på Mary, Rowdy och Junior och ge förslag på saker vi kan lägga till efter att ha läst längre i boken.

Svenskan:
  • Ni ska ha skrivit en reflektion om språk och kön, och en reflektion om slang utifrån de frågor jag har gett er.
  • BÅDA reflektionerna ska finnas i ETT dokument som heter SPRÅKSOCIOLOGI-DITT NAMN. I dokumentet kan du använda rubriker för att markera de två olika refletionerna. (Undantag är givetvis om man lägger upp en ljud- eller videofil ist, då får man ha två olika filer för detta)


No comments:

Post a Comment