Thursday, January 23, 2014

Projekt "Flytta hemifrån"

Det är sommaren 2016. Du är färdig med skolan och söker ditt första riktiga jobb. Du är på väg att flytta hemifrån.

Notera!
Du har bestämt med sin familj att du ska klara dig själv.
Det är fem km mellan din lägenhet och din arbetsplats. 
Du ska bo ensam i din lägenhet.

När du skapat din kopia av dokumentet "Flytta hemifrån 1" så döper du (om) det till "Flytta hemifrån 1 Förnamn" och lägger det i din samhällskunskapsmapp. Detta gäller även för kommande dokument.


Huvudkunskapskrav för uppgiften
Eleven kan * redogöra för individens rättigheter och skyldigheter som konsument, förhållande mellan hushållens inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat

Övriga kunskapskrav som ni kan visa nivå på genom uppgiften.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera * orsaker och konsekvenser

Någon


Några


Flera
I analysen använder eleven * samhälls- vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder **.
                         Med viss säkerhet

                       Med viss säkerhet
** samt värderar med enkla omdömen.

                              Med säkerhet
** samt värderar med   nyanserade omdömen.
Eleven kan * och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer **.
Med viss säkerhet

Med viss säkerhet,


samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Med säkerhet


samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.


No comments:

Post a Comment