Monday, January 20, 2014

Språksociologi

Förhör:

Diskussion --> TV-program --> Diskussion --> Skriftlig reflektion/ diskussion (eller muntlig inspelad om man vill)

  • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
Reflektionen/ Diskussion utgör grunden för bedömningen.
De kan vara enkla och översiktliga, (E)
välgrundade eller översiktliga utifrån några olika perspektiv (C)
och välgrundade, nyanserade och utförligt utifrån flera olika perspektiv (A)

http://www.ne.se/ur/program/165421

No comments:

Post a Comment