Sunday, February 14, 2016

Uppgiften om identitet

Överlag håller era texter för låg kvalitet, och i vissa fall är ni inte färdiga. Då många av er saknar ungefär samma saker kommer här lite extra instruktioner:
  1. Ge ett tydligt exempel i form av en person och vilken kontext personen befinner sig i.
  2. Beskriv identitet, kultur och religion med den här personen som utgångspunkt.
  3. Använd teorier och begrepp från både sociologin och religionskunskapen.
  4. Koppla ihop ditt exempel och begreppen/teorierna.
  5. För resonemang som inte bara rör ditt exempel. Detta gör du genom att göra jämförelser och genom att dra generella slutsatser.
  6. Diskutera hur identitet, kultur och religion hänger ihop. Först och främst med utgångspunkt i ditt exempel, men även mer generellt (dvs hur ser det ut i allmänhet och inte bara för personen du beskriver).
  7. Titta på bedömningskriterierna. Läs igenom din text och se om du har med allt som behövs för att nå den nivå du siktar på.
Ni kan se min bedömning i era bedömningsmatriser:
"bedömning rel01 - Rel01-BG13B - ert namn"

Se till att fixa till era texter!

No comments:

Post a Comment