Wednesday, February 10, 2016

Freds- och konfliktkunskap 10/2

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser


Brottsbalk (1962:700) : kapitel 2 "Om brott av krigsmän" och kapitel 22 "Om landsförräderi mm"


No comments:

Post a Comment