Tuesday, February 2, 2016

Gymnasiearbete vecka 5

Uppgift 1: Läs igenom och revidera projektplan utifrån dagens läge

Uppgift 2: Skriv överst i loggboken ett inlägg där du redogör för 
- hur långt du/ni har kommit
- hur mycket arbete du uppskattar att du/ni har kvar
- hur du/ni planerar att använda återstående tid 
- samt sist men inte minst för vilken hjälp du/ni behöver för att uppnå ett godkänt gymnasiearbete

No comments:

Post a Comment