Tuesday, February 9, 2016

Basgruppsuppgifter - onsdagen v. 6

Basgrupper för boksamtal

1. Caroline och Natacha (De förklädda flickorna i Kabul)
2. Hanna, Kim, Elvira, Saman, Simon (438 dagar)
3. Hampus, Mattias, Rebecka, Adam, Anton (438 dagar)
4. Jakob, Henrik, Alex, Harald (Zinkpojkar)
5. Jeff, Jonatan, Erik, Max, Anders (Zinkpojkar)
6. Alfred, Ludwig, Albin, Isak, Ali (Zinkpojkar)

Arbetsgång

--> Två varv (se nedan)
--> Mina riktade frågor till varje bok (se nedan)
--> Observatören summerar mötets viktigaste observationer
--> Gruppen bestämmer och skriver ner nästa veckas mål

Observatörens roll: Observatören ska inte delta i diskussionen utan lyssna och anteckna vad resten av gruppen säger. Det gäller att observatören är uppmärksam och får med det värdefulla som de andra lyfter fram. Anteckningarna fungerar som resurs för de fortsatta samtalen samt för skrivandet av analysen. Endast observatören har tillgång till dator under basgruppsmötena.

Två varv runt varje grupp

Jag lade märke till...
Det fick mig att tänka/undra...

Zinkpojkar

Hur ser strukturen ut på de 50 första sidorna?
Vems perspektiv får vi ta del av?
Vad säger Aleksijevitj om sitt eget skrivande?
Vilken roll spelar citat på de här sidorna?
Vilken språklig stil har författaren? Försök beskriva den.
Vad får vi veta om konflikten? (Karolina)
Vilka metoder använder Aleksijevitj?

438 dagar

Hur är innehållet strukturerat i den här första delen av boken?
Hur skiljer sig Johans och Martins språk åt?
Vilka medel används för att skapa stämning? (miljö)
Vems perspektiv ges, förutom Johan och Martins?
Hur resonerar Johan och Martin kring sitt eget rapporterande?
Johan och Martin skriver i presens? Varför?
Vilka metoder använder Schibbye och Persson?
Vad får vi veta om konflikten? (Karolina)

De förklädda flickorna i Kabul?

Titta på innehållsförteckningen och reflektera över de namn Nordberg gett de olika delarna och kapitlena?
Varför har Nordberg valt att placera en dikt först av allt? (s. 340)
Vad är syftet med prologen?
Vems perspektiv syns i berättandet?
Hur framträdande är författaren i berättelsen?
Hur gör Nordlund för att få karaktärerna att verka levande?
Hur gör Nordlund för att levandegöra miljön för läsaren?
Hur skulle du beskriva Nordlunds språk?

No comments:

Post a Comment