Monday, February 1, 2016

Freds- och konfliktkunskap 3/2

Avtal, deklaration, förklaring, konventioner mm

a) Genevekonventionen 1864 (2) - Erik, Elvira, Caroline

b) Petersburgsdeklarationen 1868 (3) - Rebecka, Ali, Saman

c) Haagkonvention 1899 (4) - Suat, Henrik, Gökcan

d) Haagkonvention 1907 (5) - Kim, Max, Adam

e) Genevekonvention 1929 (6) - Adrian, Anders, Alex

f) FNs stadga 1946 (7) - Jonatan, Hampus, Jeff

g) FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948 (8) - Isak, Alfred, Harald

h) Genevekonventionerna 1949 (9) - Mattias, Ludwig, Albin


Ni ska på onsdag 10/2 muntligt, med hjälp av en bild (slide) presentera konventionen/deklarationen/stadgan/förklaringen med ett klart krigets lagar - perspektiv. Den övergripande frågan är: Varför är denna konvention/deklaration/stadga/förklaring ett viktigt krigets lagar - dokument?


* NÄR, VAR, HUR och VARFÖR kom den till? HUR MÅNGA signitärer har den?

* VAD är det viktigaste den reglerar när det gäller krig? (VAD är nytt?)

* Eventuellt något om efterlevnaden/brott mot denKällor
SOU 2010: 22 Krigets lagar

Red Cross: Treaties and documents by date (full text)

Red cross: Customary IHL

Röda korset: Krigets lagar

Fonden för mänskliga rättigheter: Humänitär rättNo comments:

Post a Comment