Tuesday, February 16, 2016

Basgrupper, v. 7

Basgrupper för boksamtal

Kursiverade personer är observatörer idag:

1. Caroline och Natacha (De förklädda flickorna i Kabul)
2. Hanna, Kim, ElviraSaman, Simon (438 dagar)
3. HampusMattias, Rebecka, Adam, Anton (438 dagar)
4. Jakob, HenrikAlex, Harald (Zinkpojkar)
5. JeffJonatan, Erik, Max, Anders (Zinkpojkar)
6. AlfredLudwig, Albin, Isak, Ali (Zinkpojkar)

Observatörens roll

Observatören ska inte delta i diskussionen utan lyssna och anteckna vad resten av gruppen säger. Det gäller att observatören är uppmärksam och får med det värdefulla som de andra lyfter fram. Anteckningarna fungerar som resurs för de fortsatta samtalen samt för skrivandet av analysen. Endast observatören har tillgång till dator under basgruppsmötena.

Arbetsgång i gruppen

Kör två varv:
Jag lade märke till...
Det fick mig att tänka/undra...

Följ upp de mål ni satte förra gången

Följ upp de kommentarer jag gav på förra protokollet

Ställ två specifika frågor på formen (dvs. hur författaren har skrivit) som ni vill utforska till nästa gång.

Färdiga?

Gör färdigt övningen från i måndags.
Läs i era böcker

No comments:

Post a Comment