Tuesday, February 16, 2016

Kriminologi 16/2

Först och främst ska ni slutföra Uppgiften som går ut på argumentera för och emot en påföljd. Gruppen måste maila mig en länk eller en fil.

I andra hand går vi över till freds- och konfliktkunskap

1) Jobba med den individuella analysen -  som ska vara klar på fredag!!!

2) Jobba med första avsnittet av freds- och konfliktkunskapsuppgiften på reportageboken

Om det finns någon som är klar med allt ovanstående så gäller på tredje plats: jobba med gymnasiearbetet

No comments:

Post a Comment