Tuesday, November 18, 2014

Mentorslektion 18/11

Hej! Här kommer en sammanfattning av det som jag tog upp under lektionen:

1. Fortsättningsvis kommer alla kommentarer och diskussioner kring frånvaro att ske via mail. Jag utgår från att allt är korrekt rapporterat i Dexter om ni inte kontaktar mig!

2. Vänd er direkt till mig när ni har önskemål, tankar, förslag, klagomål etc. Vänta inte! Det är alltid bra att lösa saker omgående. Detta skulle jag uppskatta väldigt mycket!

3. Allt som inte har med undervisningen/ämnet att göra tar vi utanför lektionstid. Jag behöver inte veta varför någon inte gjort läxan eller varför någon är sen. Om ni vill berätta så hittar vi en tid där vi kan tala enskilt.

4. Ta med material till lektionen! Ibland går det inte att delta på ett meningsfullt sätt utan lärobok, dator etc. I dessa fall får man lämna lektionen.

Jag hoppas att ovanstående känns bra för alla!
Vi ses på fredag! / Emilie

No comments:

Post a Comment