Sunday, October 12, 2014

Uppgift  -  utvecklingspsykologi

Här kommer instruktionerna inför "långläxan" som vi pratade om senast! Skriv ca en sida (max två) där du sammanfattar och tänker kring följande:

"John Bowlby - anknytningsteorin" (s. 146-151 i läroboken) Adam, Harald, Alexander, Rebecka, Gökcan och Hampus

"Margaret Mahler - objektrelationsteorin" (s. 162-165 i läroboken) Isak, Saman, Jeff, Alfred och Erik

"Erik Erikson - människans åtta åldrar" (s. 155-158 i läroboken) Hanna, Jonatan, Henrik, Mattias, Simon och Max

"Jean Piaget - tänkandets utveckling" (s. 159-162 i läroboken) Caroline, Anders, Elvira, Ludwig och Albin, Adrian

Detta är en individuell uppgift - men självklart får du diskutera med de andra som fått samma ämne! Du ska redogöra och berätta men även reflektera kring innehållet. (Redogör exempelvis för det som du tycker känns viktigt, angeläget, intressant etc. Finns det något som du är kritisk eller skeptiska till - varför? Kan du dra paralleller till egna erfarenheter? etc) Du ska alltså tänka till om det som du läser! Du får gärna komplettera läroboken med annat material (böcker, tidningar, nätet etc) men då måste du noga och korrekt ange dessa källor!

Senast fredagen den 28 november ska du ha mailat sammanfattningen till mig. Tisdagen den 2 december är jag på MAH och då förbereder du dig inför redovisningen i tvärgruppen. Du ska fritt (ingen högläsning!) kunna redovisa ditt ämne och dina tankar i tvärgruppen fredagen den 5 december! Du får ha anteckningar  - men bara som "stöd". Gruppen ska även ha tillgång till ditt material, så det som du mailar mig ska du även maila till tvärgruppen . Senast den 2 december ska tvärgruppen ha fått ditt material så att de har hunnit läsa på inför redovisningarna!
Jag återkommer med tvärgruppsindelningen längre fram!
Lycka till med uppgiften!
Emilie

No comments:

Post a Comment