Monday, November 24, 2014

Projekt normer, genus och jämställdhet: Användbara dokument


HÄR finns mallen för hur försättsbladet ska se ut

Delat med er finns en mall för strukturen i en vetenskaplig rapport -  dokumentet heter "Exempel på strukturen i en rapport årskurs 2".


Presentation om källkritik i samhällskunskapExempel på källkritik

HÄR finns mallen för hur man skriver poster i en källförteckning
Cite-this-for-me

HÄR finns ett exempel på hur det ska se ut när man använder fotnoter.

Checklista skrivregler

No comments:

Post a Comment