Friday, November 21, 2014

Kommunikation och samhällskunskap 24/11

Dagens pensum (uppgift) är att:

1) Skapa ett arbetsdokument att använda som kladdpapper och arbetsyta - döp det till "PNGJ arbetsdokument Förnamn".

2) Skapa ett dokument att skriva rapporten i - döp det till "PNGJ rapport Förnamn".

3) Bestäm dig för en frågeställning. Vad vill du veta = undersöka? Frågeställningen behöver inte vara slutgiltigt definierad eller formulerad.
--> skriv in den i arbetsdokumentet

4) Bestäm dig för vilken eller vilka metoder du ska använda för att hitta de fakta du behöver för att kunna svara på din frågeställning.
--> skriv in den/dem i arbetsdokumentet

5) a) Börja leta källor
--> skriv in dem i arbetsdokumentet efterhand

b) Förbered inför praktisk faktainsamling tex boka tid någon att intervjua och formulera frågor, skapa enkäten eller observationsprotokollet
--> Skapa vid behov nya dokument men glöm inte dela dem.

6) Börja läsa in dig på källorna


OBS 1: Ta gärna hjälp av Karolina och klasskamraterna på punkterna 3, 4 och 5 a

OBS 2: Glöm inte att dela alla relevanta dokument med Karolina och Camilla

No comments:

Post a Comment