Tuesday, October 14, 2014

Huvudverb = de finita verb där inte kommer efter verbet när man använder BIFF-regeln
Bisatsverb = finita verb där inte kommer före verbet om man använder BIFF-regeln

I en mening ska det bara finnas ett huvudverb (Big Daddy)!
I en mening kan det dock finnas flera bisatsverb (små kompisar) utöver huvudverbet.
Bisatsverben får dock inte vara ensamma i meningen (inte FF)!


Alltså:

Big Daddy klarar sig själv hemma i meningen.
Big Daddy kan definitivt också hantera småkompisar hemma i meningen.
Småkompisarna klarar sig inte utan Big Daddy hemma i meningen!!

PS. På provet använder man begreppen huvudverb och bisatsverb, inte Big Daddy och småkompisarna;)

No comments:

Post a Comment