Monday, September 15, 2014

Kommunikation 8/9

Ni har alla erfarenheter av olika kulturer genom familj, släkt, vänner, resor, skolan mm.

Diskutera likheterna och skillnaderna mellan olika kulturer ni har erfarenhet av när det gäller följande aspekter av kommunikation.

1) Hälsningar - verbala och icke-verbala
2) Kroppsspråk - gester, hållning mm
3) Samtal - turtagande, tillåtna/tabu ämnen, tonfall mm
4) Kroppskontakt och personlig sfär
5) Kläder och attribut

Fundera gärna även på andra aspekter tex genus - är det skillnad för män och kvinnor? klass - är det skillnad på rika och fattiga?


Grupp I: Hälsningar
Ludwig
Gökcan
Caroline
Max
Jeff

Grupp III:
Samtal: ämnen, turtagande mm
Hampus
Adrian
Rebecka
Isak
Adam
Grupp V:
Kläder och attribut
Erik
Alex
Henrik
Anders
Grupp II: Kroppsspråk
Hanna
Saman
Harald
Albin
Simon

Grupp IV:
Kroppskontakt och personlig sfär
Mattias
Jonatan
Elvira
Alfred

No comments:

Post a Comment