Monday, November 10, 2014

Projekt normer, genus och jämställdhet

Måndag 10/11 engelska och samhällskunskap: Den första uppgiften är att i grupp göra en fältstudie. Det innebär att ni ska gå ut i Malmö och observera vilka människor som lyfts fram och syns i stadsbilden.

Ni kommer att tilldelas observationsprotokoll som ni ska använda. Innan ni går iväg ska ni ställa upp en hypotes för hur ni tror att det ser ut.

Tisdag 11/11 svenska: Grupperna sammanställer sitt material och förbereder en kort presentation

Onsdag 12/11 samhällskunskap: Redovisning av fältstudien

Redovisningen ska innehålla:
- presentation av var och när observationerna genomfördes
- presentation av hypotes
- sammanställning av insamlat material i form av diagram
- jämförelse av hypotes och utfall
- diskussion om varför det ser ut som det gör - orsaker och konsekvenser

Grupp
Objekt att observera
Adam, Alex, Gökcan, Isak
Hansakompaniet:
5 - 7 affärer
Harald, Ludwig, Adrian, Saman
Triangelns köpcentrum:
5 - 7 affärer
Albin, Erik, Jeff, Jonatan
Stationen:
5 - 7 arbetsgivare
Hampus, Henrik, Alfred, Hanna
Reklam och affischer på kulturinstitutioner:
Filmstaden
Malmö Opera
Victoriateatern
Spegeln
Mattias, Anders, Rebecka, Elvira
Skyltning på bokhandel och bibliotek:
SF-bokhandeln
Bokhandel Caroli
Bokhandel Hansa
Stadsbiblioteket
Caroline, Max och Simon
Gågatan från Triangeln till Stortorget: reklamskyltar och skyltfönster

No comments:

Post a Comment