Friday, October 17, 2014

PSYKOLOGI
Läxa - tisdagen den 21/10

Läs om ångest och fobier på s. 262-268 i läroboken. Det handlar inte om att du ska "kunna" allt på dessa sidor utan om att du ska förbereda dig inför lektionen. Finns det något som är svårt att förstå? Vad tycker du känns intressant och viktigt?  Finns det några svåra begrepp/ord? Vilka frågor ställer du dig när du läser texten? Vad vill du veta mer om? etc etc....

Alla ska dessutom repetera lektionsanteckningarna om depressioner!

Om du inte gjorde läxan senast så ska du dessutom läsa om depressioner på s. 250-256 + 258.

Mvh
Emilie

No comments:

Post a Comment