Wednesday, November 18, 2015

Språkhistoria - fornsvenskan + läxa

LÄXA nästa måndag: fornsvenskan 238-239 + presentation

Syfte med dagens lektion: Att få förståelse för hur svenskan såg ut under fornsvenskan och vad som påverkade svenskan under den tiden.

Språkmål: redogöra

Lektionsupplägg

1. Vi gör dagens läxförhör

2. Vi gör en övning kring stavning

3. Vi läser s. 238-239 i boken (äldre fornsvenskan)

4. Jag har en kort presentation som bygger vidare på innehållet i boken


5. Vi läser utdrag ur Äldre Västgötalagen och diskuterar innehållet.

6. Läxförhör måndag: Fornsvenskan

Länk till Korpen flyger


No comments:

Post a Comment