Thursday, November 12, 2015

Läxa inför nästa måndag - språkförändring!

I boken:

234-235
251-254
258

Frågorna ni ska kunna svara på till det första läxförhöret är:

- Redogör för varför språk förändras
- Redogör för hur språk förändras
- Redogör för människors attityder till språkförändringar kan se ut
- Redogör för pågående och framtida förändringar i svenskan

All information ni behöver finns på sidorna jag har angivit ovan. Läxförhör i DigiExam kommer att ges.

Jag kommer att dela upp språkhistorian och förhöra den bitvis. Läxförhöret på måndag är det första av ca. fem stycken. Kunskapskraven ser ut så här:

Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.

No comments:

Post a Comment