Tuesday, November 3, 2015

Gymnasiearbete vecka 45

Nytt tema för loggbok I:  "Kvartsredovisning" (det är sex veckor kvar till halvtidsredovisningen....)

Gör en lista över vad du/ni faktiskt har gjort ! (besökt/bokat mediateket, läst texter, gjort/bokat in/skrivit frågor till  intervju, delat ut/skapat enkät, upprättat kontakter, påbörjat halvtidsredovisning/rapporten mm) Varför har du/ni gjort det ni gjort? Varför har du/ni inte gjort det du/nu borde ha gjort enligt din/er planering? Hur har du/ni reviderat  eller kommer att revidera din/er planering?

HÄR finns kort info om halvtidsredovisningNytt tema för loggbok II: val av källor

Lista de källor du/ni tagit fram. Redogör för var, när och hur du/ni hitta dem. Hur resonerade du/ni när ni valde dessa källor? Vilka källor saknar du/ni? Hur tänker du/ni göra för att hitta dem?


Handledning efter önskemål

Nästa vecka kommer vi att kalla de som vi anser behöver hjälp utifrån denna veckas loggböcker ffa "Kvartredovisningen"

No comments:

Post a Comment