Friday, November 20, 2015

Omprov i talanalys

14/12 --> Repetition
16/12 --> Prov/ skrivtid
18/12 --> STHL antingen vanlig STHL, men kan användas som skrivtid vid behov
21/12 --> Prov/ skrivtid

Omprovet gäller de som inte gjorde talanalysen samt de som inte helt E på den talanalysen som gjordes.

No comments:

Post a Comment