Wednesday, November 25, 2015

Freds- och konfliktkunskap 25/11

Förslag till frivillig ? uppgift i Freds- och konfliktkunskap och eller Kriminologi

* En till tre elever håller i 5-15 minuter av ett lektionspass

* Elev/erna utgår från en aktuell händelse/artikel, nyhetsinslag på TV, radio eller webb.

* Elev/erna  redogör för och eller analyserar händelsen utifrån teorier och modeller som förekommer i undervisningen. I redogörelsen och eller analysen använder elev/erna begrepp från undervisningen. (kunskapskraven 1 - 4).

* Ett alternativ är att elev/erna kritiskt granskar en redogörelse/källa ur antingen ett källkritiskt perspektiv (kunskapskrav 6) eller ur ett "metoden-påverkar-resultaten" - perspektiv (kunskapskrav 5).

No comments:

Post a Comment