Tuesday, November 17, 2015

Kunskapskrav i svenska 3 - argumentation


Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundadeargument till stöd för den.


Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.


Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den.Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

Glöm inte att många goda tips kring argumentation finns i läroboken för svenska 3.

No comments:

Post a Comment