Tuesday, November 24, 2015

Gymnasiearbete vecka 48

Nytt loggbokstema: Initiativ och ansvar

Från V-kepsen Entreprenörskap
4. Vara självständig  och ansvarstagande

5. Ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling

Redogör för vilka initiativ du tagit i arbetsprocessen hittills. Vad fick dig att göra det? Vad borde du ha gjort som du inte gjort? Varför har du inte gjort det?

Tycker du att du tagit ansvar hittills? Ge exempel. Varför eller varför inte? Vad kan du göra för att bli mer ansvarsfull?

Handledning
Kim och Alex

Caroline och Elvira

Ludwig

efter behov

No comments:

Post a Comment