Tuesday, November 17, 2015

Gymnasiearbete vecka 47

Fortsatt arbete enskilt eller i grupp


Handledning och avstämning

Anders och Saman

Mattias och Isak

Alfred, Hampus, Ali, Suat, Jakob och Max

 Erik och Albin

No comments:

Post a Comment