Tuesday, November 24, 2015

Kriminologi 24/11

1) Utvärdering av statistik-uppgiften

Utifrån de delade dokumenten "Bedömning av Uppgift statistik (kriminologi) - BG13B - Förnamn Efternamn PAGY" och "Utveckling av Kriminologi: Uppgift statistik BG13AB och BET13" sk du utvärdera statistik-uppgiften. Skriv svaren i ett mail till mig: karolina.goransson@skola.malmo.se

1) Insåg ni när ni började med uppgiften hur mycket den skulle kräva i form av tid, inläsning och skrivande? Varför låg ni rätt eller fel i er bedömning?

2) Använde ni tiden som anslogs på rätt (ett effektivt) sätt? Varför eller varför inte?

3) Håller du med om den feedback inklusive bedömning av nivå på kunskapskrav som du fått? Varför eller varför inte?

4) Ge gärna feedback på själva uppgiften


2. Läsning av och diskussion om nedanstående texter

Männen tar efter kvinnorna och begår färre brott (Stefan Lisinski, DN.se 151108)

The British Journal of Criminology: The Darker Side of Equality? The Declining Gender Gap in Crime: Historical Trends and an Enhanced Analysis of Staggered Birth Cohorts 

Felipe Estrada på Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet

No comments:

Post a Comment