Monday, December 14, 2015

Talanalys - omprov

Dessa två tal kommer ni att få välja mellan när ni ska skriva er talanalys efter lovet. Det är lämpligt att ni redan har valt vilket tal ni vill skriva om när ni kommer till lektionen på måndag. Tiden är anpassad för det.

Måndagen
Under måndagens lektion kommer vi att repetera viktiga saker vi gick igenom under avsnittet om talanalys.

Onsdagen
På onsdagen kommer omprovet  i språkhistoria

Fredagen och måndagen
STHL-tiden och terminens sista lektion används till att skriva analysen. Jag kommer att dela dokument med er som ni ska använda.

Under förberedelserna och vid provet kommer ni att ha tillgång till:
- svenskboken (förutsatt att ni tar med den)
- språkliga checklistan
- era förberedelseanteckningar
- Lista med litteraturvetenskapliga begrepp
  (De blåmarkerade hade vi under taltävlingen)

Analysen skickas in via Urkund
camilla.lindskoug.pauli@analys.urkund.se

Kungens tal till minne av de omkomna och saknade efter tsunamin 2004 (ca. 10 minuter)

Jason Diakités tacktal då han 2012 tilldelades 5i12-priset för sitt arbete mot rasism:

https://www.youtube.com/watch?v=5cC5Jt857jY

Kunskapskrav

Tänk igenom vilket kursbetyg ni ville sikta på och försäkra er om att ni förstått innebörden av kunskapskraven på den nivån.

E

Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.

Elever kan med viss säkerhet skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

C

Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.

Elever kan med viss säkerhet skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

A

Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.

Elever kan med säkerhet skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och över lag välformulerat.


No comments:

Post a Comment