Thursday, December 10, 2015

Kriminologi 10/12

Nobelkommitténs motivering till Fredspriset 2015
--------------------------------------------------------------
Läs i tur och ordning följande texter och svara på frågorna

1) Vilken typ av text är det? Identifiera den så detaljerat som möjligt.
2) Varför är den en pålitlig källa?

3) Sammanfatta vad den säger om straffteori

Typer av teorier, förklaringar, auktoriteter på området både historiska och nu levande.


Brottsbalken
1 kap  1§, 3§, 5§ (6§ och 8§), 29 kap 1-5 §, kap 30 1-6 §

Nytt juridiskt arkiv 1982 sidan 17
From följande mening: I enlighet med HovR:ns bedömning skall revisionskärandena fällas till ansvar, M.B. för grov stöld, stöld och häleri, W.N. för grov stöld, K.O. för grov stöld och häleriförseelse samt H.T. för grov stöld och häleri.

Avsnitt 3.2.1 Straffteorier sidan 141


Sammanfattningen sidan 2
Inledning sidan 1
Avsnitten 3.1, 3.1.2, 3.2 och 3.2.2
Sammanfattning sidan 22

Avsnitt 2.1 2.1 Grundläggande förutsättningar för västerländsk straffrättsideologi sidan 17

Synen på straffets funktion
Kapitel 4 Teori sidan 7

No comments:

Post a Comment