Wednesday, December 9, 2015

Freds- och konfliktkunskap 9/12

I En titt på sammanställningen över ordkunskapen


II Avsluta uppgiften att analysera en konflikt i grupp.

Alla bör ha fått följande dokument delade med sig
a) Namn, Namn, Namn: Konflikt
I detta dokument får ni feedback på den rapport edyl där ni redovisat er analys

b) Matris kunskapskraven freds- och konfliktkunskap - BG13B - Förnamn Efternamn PAGY
Det är ditt individuella ackumulerade betygsdokument

Uppgiften avslutas i sedvanlig ordning med en utvärdering. Svara på frågorna nedan i ett mail till mig: karolina.goransson@skola.malmo.se. Följande kunskapskrav står på spel.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han * den egna förmågan och situationens krav.

* med viss säkerhet


* med viss säkerhet


* med säkerhet
1) Tycker du att bedömningen av er analys och rapport är rättvis? Varför eller varför inte?

2) Är du nöjd med resultatet (er analys och rapport)? Varför eller varför inte?

3) Hur tänker du framåt på den individuella analysen? Vad tar du med dig från den gruppvisa analysen? (Det kan vara både saker du tänker göra igen och saker du inte tänker upprepa)

4) Vad tycket du om strukturen att läraren delade in grupperna efter önskemål om konflikt och angivande av ambitionsnivå?III Den individuella analysuppgiften finns HÄR.


IV Arbete med  först utvärderingen och därefter antingen terroris uppgiften eller den individuella analysenNo comments:

Post a Comment