Monday, December 7, 2015

Framstegsbloggen på DN.se 151203

Anders Bolling

Vi ska arbeta med texten enligt följande

1) Avstämning av min uppfattning om era vokabulär. Markera med grönt (fullständigt klart) och gult (begriper, vag uppfattning) i det delade dokumentet "Poroblemet: Unga mäns frontallober - Förnamn Efternamn PAGY"

2) Definition av begrepp och förklaringar av fenomen i grupp

3) Läsning av texten

4) Diskussion

Huvudtes i texten är att krig, terrorism och grov kriminalitet alltmer flyter in i vartannat och att de beror på att stater inte kan kanalisera (vissa) unga mäns drift till ärorik kamp eller i förlängningen våld.


No comments:

Post a Comment