Thursday, December 10, 2015

Omprov - språkhistoria

Jag kommer att skicka mail till er där det står vilka av områdena ni måste plugga på inför omprovet.
Proven ska skrivas i DigiExam och ingen annanstans, så ni måste ha ordnat det innan onsdag i nästa vecka.

Språkförändring234-235, 251-254 och 258
Följande frågor kommer:
- Redogör för varför språk förändras
- Redogör för hur språk förändras
- Redogör för människors attityder till språkförändringar kan se ut
- Redogör för pågående och framtida förändringar i svenskan

Språkens släktskap: 230-233
- Redogör för hur nya språk blir till
- Redogör för olika germanska språkgrupper och ge exempel på språk från de olika grupperna.
- Redogör för olika indoeuropeiska språkgrupper (förutom germanskan) och ge exempel på språk från de olika grupperna.

Fornsvenskan238-239 + presentation
Presentationen hittar ni i det här inlägget
Presentationen gäller för om man vill ha C

Äldre nysvenska: 240-241

Yngre nysvenska: 242-248
Var beredd på att det kommer någon fråga om Olof von Dahlin och hans inverkan på svenska språket

Nusvenska: 249-250

För de fyra senaste områdena (fornsvenskan-nusvenskan) gäller att ni bör vara förberedda på följande frågor:

- Redogör för vad det var som drev fram språkliga förändringar under perioden
- Redogör för vilka språkliga förändringar som skedde under perioden

Att kunna ge exempel på det man pratar om är alltid en fördel.


No comments:

Post a Comment