Tuesday, December 8, 2015

Gymnasiearbete vecka 49

Tisdag 15/12  kl 14.00 är det dags för halvtidsredovisningar.

Redovisningarna måste vara korta (5-10 minuter), koncisa och väl förberedda! (Annars blir vi sittande till midnatt)

Redovisningen ska ha följande struktur:

I Syfte, frågeställning och avgränsningar: VAD undersöker ni och VARFÖR undersöker ni det

II Metoder och material: HUR och VAR söker ni svar på era frågor

III Utvärdering
- Hur långt har ni kommit? Stäm av mot tidsplanen. Vilka frågor är besvarade? Vilka undersökningar är gjorda? Vad blev resultatet?
- Vad har fungerat? Varför har det fungerat?
- Vad har inte fungerat/Vad har inte blivit gjort? Varför blev det så?

IV Mot slutredovisningen: Vad ska ni göra nu? Eventuella tankar om slutresultat, slutrapport och redovisning.

* Den skriftliga halvtidsredovisningen innebär att rapporten är upprättad och innehåller ett antal sidor text. Dessutom ska det dokument och den presentation som ligger till grund för den muntliga redovisningen delas med Camilla och Karolina.

Redovisningen sker i följande ordning
Caroline och Elvira
Adam och Ludwig
Adrian
Albin och Erik
Alexander och Kim
Alfred
Ali
Anders och Saman
Gökcan
Hampus
Hanna
Harald
Henrik och Rebecka
Isak och Mattias
Jeff och Jonatan
Max
Natacha
Patryk
Simon
Suat


No comments:

Post a Comment