Wednesday, December 16, 2015

Omprovsvecka samt prövningar

Anmälningstiden för nästa prövning är öppen nu och ni måste därför snarast gå in och anmäla er via webben (skolans hemsida) om ni vill göra en prövning i något ämne!

Ni som ska skriva omprov i v. 2 kommer under lovet att få information om när de olika omproven ska skrivas. Ni måste därför hålla koll på skolmailen under lovet.

No comments:

Post a Comment