Monday, October 12, 2015

Uppgift till på onsdag - svenska

Nu ska ni få börja fundera över hur man kan skriva en talanalys. Att fokusera på och analysera andras tal skapar större medvetenhet inför de tal ni själv ska hålla. Talanalyserna ska skrivas efter lovet. Detta vill jag att ni förbereder inför måndagens lektion:

Läs ss. 42-43 i boken
Skumma igenom Martin Schibbyes tal på s. 46
Öppna sedan Verktygslådan där ni hittar en mall för talanalys (s. 276)
Använd de relevanta delarna av analysmallen för att analysera Schibbyes tal
Länk till det inspelade talet finns här: https://www.youtube.com/watch?v=VM2FXjQtOxc

Ni ska ha förberett det här till måndagens lektion och ni ska kunna visa upp ordentliga anteckningar när ni går in på lektion på måndag. Era anteckningar ska innehålla:

  • anteckningar om iakttagelser med belägg (t.ex. citat, tidpunkter) utifrån punkterna i analysmallen
  • anteckningar om effekt
  • anteckningar om hur du skulle vilja strukturera innehållet i din talanalys
Att man har gjort läxan är en förutsättning för att man ska kunna delta  på lektionen.

No comments:

Post a Comment