Friday, October 16, 2015

Utvecklingssamtal

Här kommer tiderna för utvecklingssamtal. Ni som tar föräldrar med er, var snälla och informera era föräldrar om tiderna med en gång (inte dagen innan:). Möjligheterna att byta tider är väldigt begränsade eftersom det är många som ska till. Kom med förslag endast om det är omöjligt att få till annars.


No comments:

Post a Comment