Thursday, October 22, 2015

Talanalys

Dessa två tal kommer ni att få välja mellan när ni ska skriva er talanalys efter lovet. Det är lämpligt att ni redan har valt vilket tal ni vill skriva om när ni kommer till lektionen på måndag. Tiden är anpassad för det.

Måndagen
Måndagens lektion kommer ni att få använda till att titta på talen, ta anteckningar och planera ert skrivande. De anteckningar ni tar, samlar jag sedan in och ni kommer att få tillbaka dem på onsdagen när ni börjar skriva era analyser. Glöm inte att både ta anteckningar som rör analysen, och att göra en grov struktur för hur ni ska organisera innehållet.

Både under förberedelserna och vid provet kommer ni att få tillgång till:
- svenskboken (förutsatt att ni tar med den)
- språkliga checklistan
- talformuläret med stilfigurernas namn
- era förberedelseanteckningar

Onsdagen
På onsdagen kommer jag att dela ut era anteckningar och ni kommer att skriva era tal i Drive (och sedan skicka in via Urkund). Om ni inte hinner färdigt på onsdagen kommer STHL-tiden på fredag också att kunna användas.

Om man är borta kommer man att få skriva omprov vid ett senare tillfälle på ett annat tal.

Tal 1 - Hans Roslings argumenterande tal vid välgörenhetsgalan "Hela Sverige skramlar"
Titta från 1:50-11:05


Tal 2 - Alice Bahs Kunkes högtidstal på Skansen vid nationaldagsfirandet 2000
http://www.oppetarkiv.se/video/1837232/

Kunskapskrav

Tänk igenom vilket kursbetyg ni ville sikta på och försäkra er om att ni förstått innebörden av kunskapskraven på den nivån.

E

Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.

Elever kan med viss säkerhet skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

C

Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.

Elever kan med viss säkerhet skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

A

Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.

Elever kan med säkerhet skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och över lag välformulerat.No comments:

Post a Comment