Wednesday, October 7, 2015

Freds- och konfliktkunskap 7/10

Inför gruppvisa analyser av konflikter under kalla krigsperioden: maila mig följande information

- nivå på de testade kunskapskraven (i princip alla) du önskar uppnå

- hur effektivt du tänker utnyttja lektionstiden

- om du tänker lägga tid utanför skolan på denna uppgift ja/nej och om ja omfattning

- lista minst en men helst flera konflikter under denna period som du kan tänka dig att arbeta med

- ev övrigt som jag bör ta hänsyn till när jag gör grupper

No comments:

Post a Comment