Tuesday, October 6, 2015

Gymnasiearbete vecka 41

Nytt loggbokstema: Metod

Du ska redogöra för vilken eller vilka metoder du kommer att använda för att få fram den information du behöver för att svara på din frågeställning. Du ska motivera valet av metod/metoder. Du ska beskriva, ganska detaljerat, hur du ska använda dessa metoder. Du ska redogöra för för- och nackdelar med metoden/metoderna både allmänt och i ditt specifika fall.

Meddela handledarna hur ni ligger till när de gäller mediateket.

Handledning

Adrian

Gökcan

Anders och Saman

Caroline och Elvira

Isak

Mattias

Jeff och Jonathan

Henrik och Rebecka

No comments:

Post a Comment