Monday, October 12, 2015

Begravningstal!

Margot Wallströms tal till Anna Lindh
Ljud till talet: http://youtu.be/722r9oH_0Y8?t=1h10m25s


Uppgift: Du är ordförande i Robin Williams/ Klas Ingessons/ Paul Walkers fan club och har som sådan blivit inbjudan att närvara vid den begravningsgudstjänst som ska hållas i kyrkan. Du har också blivit ombedd att hålla ett kort tal till Williams/ Ingessons/ Walkers minne. Du ska tala som representant för fansen, dvs. du representerar fler än bara dig själv.

Dagens extra: alla måste använda två olika stilfigurer i sitt tal!

No comments:

Post a Comment