Thursday, October 8, 2015

Kriminologi 8/10

Den avslutande individuella delen av Kriminologi: Uppgift statistik BG13AB och BET13.

Du hittar filmer och artiklar i de delade mapparna "Statistikuppgift filmer" och "Statistikuppgift texter". Skriv i det delade dokumentet "Ind. del Kriminologi: Uppgift statistik - Förnamn Efternamn PAGY"

1. Välj två artiklar (två andra brottskategorier) - Skriv in rubrikerna i dokumentet

2. Läs igenom artiklarna

3. Sammanfatta slutsatserna - skriv i dokumentet

4. Jämför deras slutsatser med er slutsats och dra en sammanfattande slutsats - skriv i dokumentet

5. Avsluta med allmänna reflexioner kring statistik (hur den skapas och hur den används) och medias roll för hur allmänheten uppfattar hur vanliga brott är - skriv i dokumentet


Det finns en möjlighet i denna uppgift att uppnå även detta kunskapskrav och då tänker jag ffa på den senare delen om att dra slutsatser om resultat och valda metoder. Fundera på ordspråket "Som man frågar får man svar". Notera också att det krävs hänvisning till källa för att uppnå högre nivå.
Dessutom diskuterar eleven * olika aspekter av kunskapsområdet och drar ** slutsatser om resultat och valda metoder***.

* översiktligt

** enkla

*utförligt

**välgrundade

*** med hänvisning till relevanta källor

* utförligt och nyanserat
** välgrundade och nyanserade

*** med hänvisning till relevanta källor


No comments:

Post a Comment