Tuesday, October 6, 2015

Kriminologi 6/10

Studie av Malmöbarn kan hitta grogrund till brott (Sydsvenskan 150927)


Malmöbarn – en studie av den sociala miljöns betydelse för barns och ungdomars utveckling


Svara på följande frågor på Om MINDS

1. Vad står förkortningen MINDS för?
2. Vad heter de forskare som deltager i projektet?
3. Var bedrivs projektet?
4. Vad är syftet?
5. Vilka metoder har använts?
6. Vilka är objekt för studien?
7. Vad innebär det att det är en longitudinell studie?
8. Hur undersöker man ungdomarna?
9. Varför är denna studie viktig för samhället?
10. I vilka andra länder bedrivs liknande studier?
11. Vad har studien kommit fram till hittills?

No comments:

Post a Comment